Menu

Privacyverklaring

Bothaweg 12 6861 CP Oosterbeek tel.:06 – 53 18 27 44 E-mail: info@leeburg.nl Website: www.leeburg.nl

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Zo beveiligen wij uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze websites en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook van beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Afhankelijk van het product of de dienst die u bij ons afneemt leggen wij relevante gegevens vast. Voor het adviseren van een passende hypotheek zijn dit andere gegevens dan voor het adviseren van een verzekeringspakket of het afhandelen van een autoschade. Ook wanneer uw wederpartij of getuige bent bij een schadegeval vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is voor relevante doeleinden. Wij verstrekken geen gegevens van u aan derden voor commerciële doeleinden. Wij leggen nooit gegevens vast over ras, etniciteit, politieke gezindheid, seksuele geaardheid of IP-adressen.

Gegevens uit externe bronnen.

Naast de informatie die wij van u krijgen kunnen wij ook informatie opvragen via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen en onze dienstverleningte verbeteren. Het gaat hierbij om partijen zoals CBS, RDW, het Kadaster en de Kamer van Koophandel.

Samenwerking met zakelijke partners.

Soms schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met uw opdracht en/of lopende overeenkomsten. Dit zijn bijvoorbeeld een expertisebureau, incassobureau, notaris of taxateur.

Gegevens verstrekken aan de overheid.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de politie, justitie of toezichthouders zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële markten.

Wat zijn uw rechten?

 U heeft het recht de gegevens in te zien. Alle gegevens welke wij van u registreren kunt u op verzoek inzien.  U heef het recht uw gegevens te wijzigen. Daar waar gegevens onjuist zijn zullen wij die op uw verzoek direct aanpassen.  U heeft het recht om vergeten te worden. Wij zullen uw gegevens verwijderen uiterlijk 5 jaar nadat uw relatie met ons kantoor is beëindigd.  U heeft het recht om gegevens over te dragen. Op uw verzoek zenden wij gegevens door aan een derde, zoals accountant, advocaat.  U heeft het recht op informatie. Middels deze privacyverklaring willen wij volledig transparant zijn over welke gegevens wij vastleggen en wat wij daarmee doen

Aanpassing van de privacyverklaring.

Het kan voorkomen dat wij deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets veranderd in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Op onze website vindt u steeds onze meest actuele privacyverklaring.

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.